Spotkanie tematyczne „ŻYCIE CHRYSTOCENTRYCZNE”


Szczegóły wydarzenia


Serdecznie zapraszamy na spotkanie tematyczne do Szczecina pt.:
Życie chrystocentryczne

Świadomość „ja” nigdy nie stanie się prawdziwą świadomością ducha. To jest niemożliwe. O prawdziwej świadomości możemy mówić jedynie wtedy, gdy pokonana została egocentryczność. Nie ma uwolnienia dla „ja”, jest tylko uwolnienie od „ja”. Ponieważ „ja” jest chwilowym, przejściowym zjawiskiem, to stale czuje się ono zagrożone w swoim istnieniu. Musi chronić i bronić siebie, aby móc kontynuować swoje istnienie. Jego prawdziwą naturą jest samo-utwierdzanie.

Osoba znajdująca się na ścieżce prowadzącej do gnostycznej  świadomości ma za zadanie rozstać się, w wewnętrznym przekonaniu, ze swoją istotą-ja i tym samym porzucić obronę. Bo czego tak naprawdę mamy bronić? „Ja”, które jest czasowym zjawiskiem czy też naszej prawdziwej istoty boskiej, którą jako Manas, jesteśmy od samego początku? Nie trzeba bronić ani tego, co przejściowe, gdyż to przynależy do biegu czasu i zmienności, ani tego, co nieograniczone i boskie, gdyż to jest nienaruszalne.

Istnieje nienaruszalne prawo: to co człowiek wypromieniuje, to otrzyma z powrotem. Znajdujemy się w oceanie atomów, które posiadają właściwości odzwierciedlające. Wszystko, co nas otacza, widzialne i niewidzialne, powstaje z takich odzwierciedlających atomów. Cokolwiek byśmy nie wypromieniowali, zostaje z powrotem do nas odbite. My określamy jakość tego, co nas otacza. I ta jakość zostaje nam zwrócona.

 

Są to spotkania otwarte dla wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać na temat duchowości oraz tego jakie miejsce zajmuje ona w naszym życiu.

Wstęp wolny