Rozmowy o duchowej naturze człowieka.


Szczegóły wydarzenia

To wydarzenie zakończyło się 10 marzec 2020


Życzeniem każdego człowieka, który kroczy drogą rozwoju duchowego, jest posiadanie oświeconej świadomości.  Tymczasem, kto mógłby powiedzieć o sobie: `Ja jestem oświecony`? Kim w ogóle jest `ja` i, w takim razie, kto  lub co może zostać oświecone?

Bo to, co na podstawie zwykłej świadomości uważamy za oświecenie i poznanie,  jest subiektywne lub fałszywe i pod każdym względem ograniczone.

Jeśli stawiamy sobie pytania: „Jaki jest sens ludzkiego życia? Kim jest właściwie człowiek? Jakie jest jego przeznaczenie, do czego jest powołany?”, to w Szkole Duchowej Złotego Różokrzyża  z siedzibą przy ul. Wł. Andersa 26 IIp. w Koszalinie, będziemy rozświetlać te zagadnienia na popołudniowych  spotkaniach organizowanych we wtorki w pierwszym i drugim tygodniu miesiąca o godz. 17:00.

Wstęp wolny.