Reinkarnacja czy Transfiguracja, człowiek i Mikrokosmos


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy do Opola na spotkanie z cyklu: Reinkarnacja czy transfiguracja
Opole, Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Damrota 1, sala 105, 1-sze piętro

W Powszechnej Nauce twierdzi się, że nasza osobowość wraz z jej ciałem fizycznym stanowi część większej całości: mikrokosmosu. Mikrokosmos możemy sobie wyobrazić jako wielką, elektromagnetyczną kulę, otaczającą nasze ciało, w której wnętrzu, w miejscu korespondującym ze szczytem naszego serca, spoczywa iskra Ducha lub pączek róży. Wokół tego źródła ukształtowana jest poczwórna osobowość, składająca się z czterech ciał:

  1. ciała fizycznego,
  2.  ciała eterycznego lub życiowego, zwanego również eterycznym
    duplikatem, posiadającego formę ciała fizycznego,
  3. ciała astralnego lub ciała pożądań, odpowiadającego za urzeczywistnianie pragnień, uczuć i pożądań,
  4. ciała mentalnego a raczej na obecnym etapie rozwoju – zdolności myślenia, odpowiadającej za nasze myślenie, występującej w postaci kuli otaczającej i przenikającej głowę

Wszystkie te cztery ciała osobowości są przemijalne. Sam mikrokosmos jest natomiast nieśmiertelny. Jego obrzeże składa się z siedmiu warstw elektromagnetycznych. Najbardziej wewnętrzną warstwę, wewnętrzny krąg określa się mianem „istoty aurycznej”. Przestrzeń pomiędzy tymi siedmioma kręgami a osobowością to „pole oddechu”.