ŻYWA WODA

W naszych czasach wielkiego zamętu politycznego, gospodarczego, zawodowego, społecznego i osobistego – zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz – ludzkość stoi wobec coraz bardziej szczególnych warunków życiowych i wymagań nie do spełnienia. Coraz więcej ludzi dochodzi do swoich fizycznych, a przede wszystkich psychicznych granic. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy fundamentalnie chorzy. Gdzie i jak możemy znaleźć uzdrowienie?
We wszystkich dziedzinach życia stare struktury rozpadają się. Człowiek czuje się przez to wewnętrznie rozdarty i zdezorientowany. Na poziomie fizycznym i duchowym poszukuje uzdrowienia i wyzwolenia z sytuacji życiowej, w której znalazł się w martwym punkcie. Producenci najróżniejszych środków leczniczych i autorzy metod uzdrawiania ciała, duszy i ducha czerpią z tradycji wszystkich kontynentów, kultur i czasów, i dobrze to wszystko wymieszawszy obiecują: „Staniesz się nowym człowiekiem!”

DOBRA WODA – PANACEUM?

Szczególnie wodzie, w każdej jej postaci przypisywane jest niezwykłe działanie uzdrawiające. Teraz jednak sama woda jest chora, więc oczyszcza się ją bardzo starymi lub bardzo nowymi metodami. Człowiek wierzy w dobroczynne działanie „źródła wszelkiego życia” i obficie stosuje ożywioną, tak zwaną „dobrą” wodę, jako wszystko przemieniający środek leczniczy. Wkrótce jednak musi stwierdzić, że w żadnym wypadku nie stał się on do końca zdrowym czy nowym człowiekiem. Zdaje sobie też sprawę, że jego problemy życiowe ukazują się jedynie w nowej odsłonie.
Od kilku dziesięcioleci Era Wodnika z jej szczególnym, interkosmicznym promieniowaniem w coraz szybszym tempie włamuje się do świata i ludzkości. Stare struktury rozpadają się w wyniku oczyszczającego działania uwalnianego obecnie piątego eteru, eteru ognia. I nic i nikt nie może uciec z tego pożaru. Świat wszedł w wyjątkowo „ognisty” okres, okres fundamentalnej decyzji oraz fundamentalnego zwrotu.

WODNIK I URAN

Władcą w znaku Wodnika jest Uran. Zasada Urana oznacza intuicję, odnowienie, geniusz. Uran jest miłością, poznaniem i wiedzą, która nie wymaga żadnych objaśnień. Uran oznacza zarówno indywidualność i egoizm, jak i świadomość społeczną, jedność i wolność, troskliwe wsparcie, ale też chęć i skłonność do poszukiwania czegoś nowego, niezwykłego, ideowego. Uran przynosi więc człowiekowi z jednej strony niezwykłe zagrożenia, ale z drugiej strony także wyjątkowe możliwości uwolnienia się ze stanu związania z naturą. Niebezpieczeństwo dla człowieka polega na tym, że „spala” się on w polu napięcia własnego oporu. Wyzwalające możliwości znajdują się w odrodzeniu nowego człowieka, który po procesie zdrowienia – uświęcenia – może powrócić do swego pierwotnego pola życia, do boskiego ładu natury. Aby urzeczywistnić te wielkie zmiany, Wodnik wylewa swą „żywą wodę” na ludzkość.

„ŻYWA WODA”

Niektóre terapie pokazują, że wszystkie choroby ciała fizycznego można ostatecznie powiązać z brakiem wody – żaden proces życiowy nie jest możliwy bez wielu funkcji wody. Idąc dalej można powiedzieć, że ludzie mają też egzystencjalny brak „Żywej Wody”, prawdziwego, uniwersalnego leku.
Co oznacza „Żywa Woda” dla różokrzyżowców i gnostyków wszystkich czasów? Jest to boski materiał budowlany realizacji, czyste astralne pierwotne pole, ocean prasubstancji, przyjmujące pole matki, z którego rodzi się na nowo dziecko Boga. Żywa Woda jest czystą gnostyczną siłą Światła, Światłem wieczności,
i od praczasów znana jest, jako uniwersalny lek. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia, i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu (Obj. 7, 16-17).

UNIWERSALNY LEK

W jaki sposób Żywa Woda, gnostyczna siła Światła, wykonuje swą błogosławioną pracę w fundamentalnie chorych i poszukujących uświęcenia ludziach? Wszystko zaczyna się od czystości i ciszy serca, ponieważ serce jest dla Gnozy bramą do ludzkiego systemu życiowego. W tej ciszy wnika Światło, za pomocą którego człowiek może oczyścić swoje serce. Żywa Woda jest przyjmowana jako promieniowanie świetlne z eterycznego ciała człowieka, ciała życiowego.
Woda koresponduje z eterem życiowym. Człowiek kieruje się do gnostycznego Światła z zamiarem osiągnięcia odnowy życia, która musi zostać przeprowadzona w ciele eterycznym i przez to ciało. Odnowa życia oznacza odnowienie duszy, to znaczy: (ponowne) narodziny i rozwój Nowej Duszy, która po długim alchemicznym procesie przemiany poślubia Ducha – zasadę ognia. Dusza jest więc pośrednikiem między Wodą i Duchem. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z Wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego (Jan 3, 5).

PIĘCIOKROTNY SYSTEM UŚWIĘCENIA

Dusza ludzka ma pięć aspektów lub stanów bytu, w których – zgodnie ze ścieżką pięciokrotnej Gnozy – działa pięć odpowiednich fluidów. Każdy stopień pięciokrotnego systemu uświęcenia powoduje oczyszczenie, czyli zmianę jednego z pięciu fluidów duszy. Każdy stopień wpływa również na wszystkie pozostałe, aby przygotować je do następnego stopnia rozwoju. Pięć fluidów, stadiów i oddziaływań, z krwią jako podstawą, określa więc ścieżkę transmutacji i transfiguracji:
1. Fluid krwi – wgląd w naturę tego ziemskiego pola życiowego i doświadczenie bycia wewnętrznie wzywanym do powrotu do boskiego ładu.
2. Fluid hormonalny – prawdziwe pragnienie zbawienia.
3. Fluid ognia wężowego – oddanie osobowości, oddanie „ja”, dla urzeczywistnienia zbawienia.
4. Fluid nerwów – nowa postawa życiowa, określona w Kazaniu na Górze, jako nowy czyn, spontanicznie powstała pod przewodnictwem iskry Ducha.
5. Fluid świadomości – spełnienie tej drogi: przebudzenie, zmartwychwstanie w pierwotnym polu życiowym.
Ten pięciokrotny fluid duszy, „Gwiazda Betlejemska”, Żywa Woda, zwłaszcza w naszych czasach wylewany jest łaskawie i obficie na wszystkich. Człowiek musi się tylko na niego otworzyć i chcieć przygotować się do tego.

ŚCIEŻKA I CEL UŚWIĘCENIA

Również „wiedzieć, odważyć się, chcieć, działać” można by nazwać „metodą” uświęcenia, praktyką nowej postawy życiowej: wiedzieć, jakiego rodzaju pomoc człowiek otrzymuje i dlaczego, czemu ona służy i do jakiego punktu prowadzi. Odważyć się rozpoznać konsekwencje i iść ścieżką z ufnością, wiarą i głębokim pragnieniem. Chcieć oznacza: z pomocą woli utrzymywać całą istotę w stałej czujności i zwrócić się na oczekiwane uzdrowienie, uświęcenie. Działać to znaczy żyć w nowy sposób, tak, że życie pozostaje w harmonii z Siedmioświatłem i dusza może wzrastać.

SYMBOL, PRZYPOMNIENIE

Od czasów prehistorycznych ludzie znali drogę powrotną do „domu Ojca” i symbole przypominały im, jaki jest sens ich ziemskiego życia, ich właściwego zadania życiowego. Jednym z dawnych symboli jest Graal, puchar, kielich lub kocioł, jako naczynie mieszalne. W tym naczyniu ziemski człowiek poprzez Żywą Wodę, gnostyczną siłę Światła zostaje przemieniony alchemicznie z człowieka zrodzonego z materii w człowieka Światła o Duszy Duchowej żyjącej w pierwotnych obszarach.
W Biblii jest wiele odniesień do symboliki Żywej Wody jako siły Światła, siły Chrystusowej, uniwersalnego leku. Mojżesz: uderza laską o skały, aby wypłynęła z nich (Żywa) Woda. Woda została przemieniona w wino na weselu w Kanie. Przy sadzawce Betesdachory zostaje wyleczony. Wody Siloah przynoszą uzdrowienie. I też oczywiście przed chrztem ogniem jest chrzest wodą. Rytualny akt chrztu wody – przez skropienie „wodą nawrócenia” lub przez zanurzenie w niej – znają prawie wszystkie religie.

Fontanny w dużych świątyniach Złotego Różkrzyża są też symbolem Żywej Wody, która wszystko odnawia. Zachęca ona uczniów na ścieżce do wykonania pracy duszy i łączy ich z potrzebną do tego siłą. Cały świat staje się coraz bardziej niezrównoważony. W całym objawieniu dążenie do harmonii jest prawem duchowym, a także prawem natury, dlatego też siły Ducha i siły natury działają korygująco. Oznacza to rozbijanie, wzmacniane, wspierane przez działania Wodnika, działania ratunkowe Gnozy. Wszystko jest połączone i współzależne, a nawet stanowi jedność! Jest to połączenie, jedność, bycie jednym. Każdy, kto rozpoznaje swoją fundamentalną nieświętość, otrzymuje także w nadmiarze możliwość i siłę do prawdziwego uzdrowienia – uświęcenia: Wodnik wylewa na nas dzban Żywej Wody. Całe stworzenie patrzy z utęsknieniem na człowieka: Czy zastosuje on wreszcie uniwersalny lek, Żywą Wodę – i rozpali Światło, które jest uwięzione w materii?

Pentagram nr 108 (3/2017)
1. Woda jest wszędzie
2. Żywa Woda
3. Woda – nośnik całego bytu
4. Słaba woda
5. Waga słowa
6. Właściwości Żywej Wody
7. Most z ognia i wody prowadzi do Światła
8. Duch, woda i krew
9. Impresje ze Świątyni
https://rozekruispers.pl/index.php?route=product/product&path=49&product_id=199&limit=100