Poza Karmanem I Przeznaczeniem


Szczegóły wydarzenia


„Mówi się, że co najmniej połowa wszystkich ziemskich spotkań jest
wynikiem poprzednich inkarnacji. Związki karmiczne z poszczególnymi ludźmi mają różny charakter i możemy być związani z jednym lub kilkoma z nich. Najczęstsze są związki poprzez miłość i nienawiść.”