Medytacja gnostyczna – „Orientacja”


Szczegóły wydarzenia


Chcielibyśmy zastanowić się nad tym, w jakim punkcie naszego życia znajdujemy się obecnie i do jakiego celu zmierzamy. Zachęcamy Was do tego, abyście towarzyszyli nam w tej refleksji, która ma wskazać właściwy kierunek życiowej drogi. Aby odnaleźć punkt, w którym rozpoczyna się ta podróż, musimy spojrzeć w głębię własnej wewnętrznej istoty, w swoje serce.

Jak rozumiemy określenie „medytacja gnostyczna”?

Słowo medytacja pochodzi od łacińskiego meditatio – zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł.

Jest to proces, który z jednej strony umożliwia „spojrzenie w siebie, w świat wewnętrzny”, a z drugiej strony ma doprowadzić do połączenia oczyszczonej w ten sposób duszy poszukującego z polem Ducha, ze Źródłem Wszechrzeczy.

Medytacja nie wymaga zastosowania określonych technik czy praktyk, ale pełnego samooddania (myśli, pragnień i dążeń) człowieka ziemskiego sile miłości pochodzącej z boskiego świata. W jego wyniku dochodzi do „roztworzenia” naszego egocentrycznego „ja”, przyczyny wszystkich naszych cierpień. Proces samooddania prowadzi do rozkwitu “róży serca” – doskonałej boskiej zasady ukrytej w każdym człowieku.

WSTĘP WOLNY