Medytacja Gnostyczna „Na ścieżce do domu ducha”

w lokalizacji: Centrum Koszalińskie , adres: Koszalin, ul. Gen. Wł. Andersa 26 II p. ,