Karma – sprawiedliwe przeznaczenie


Szczegóły wydarzenia


Czy nasze dziedzictwo, nasze osobiste przeznaczenie jest tym, co kieruje naszym życiem?
Czy jesteśmy w stanie fundamentalnie i strukturalnie zmienić nasze wrodzone skłonności?
W tym celu musimy zrozumieć, czym jest karman, zwany inaczej siłą Nemezis.