Gnostyczna ścieżka samopoznania – spotkanie 7


Szczegóły wydarzenia


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na cykl 7 spotkań pt.:
Gnostyczna ścieżka samopoznania

Ten cykl siedmiu tematów z filozofii różokrzyża udziela podstawowego wglądu w to, czego można się nauczyć w Szkole Złotego Różokrzyża i jak to zastosować w życiu.
Omówimy podstawowe pojęcia, cel Szkoły, ścieżkę samopoznania oraz metody wspomagające ucznia na tej ścieżce.

Uczniowie i Szkoła Duchowa

W siódmym i ostatnim liście mowa jest m.in.: o Szkole Różokrzyża jako o szkole chrystocentrycznej, co znaczy, że siła Chrystusa zajmuje w niej centralną pozycję oraz stanowi fundament, źródło siły i „latarnię” dla wszystkich kroków podejmowanych na ścieżce; o strukturze Szkoły Duchowej i jej polu siły, które stale i w coraz głębszym stopniu wspiera urzeczywistnienie nowej postawy życiowej oraz powstanie świadomości nowej duszy. Uczeń nie podąża jednak drogą jedynie dla swego własnego uwolnienia, lecz również dla wyzwolenia innych. Z tego wynika służba dla uwolnienia pozostałych dusz ludzkich. Tylko w tej służbie możliwe będzie wejście do pola zmartwychwstania, które jest ukoronowaniem ścieżki; oraz o zmianach w życiu, towarzyszących podążaniu ścieżką.
Jeśli człowiek zdecyduje się pójść ścieżką wskazywaną przez Różokrzyż, to otrzyma w darze wszystkie skarby pola siły Szkoły Duchowej. Dzieje się to już na początku tej drogi, a nie dopiero po wieloletnim wysiłku. W ten sposób jest się od początku związanym z najwyższą rzeczywistością, aby w trakcie dalszego rozwoju móc udzielać coraz większej przestrzeni dla jej objawienia.

Spotkania odbywają się w kolejne środy, począwszy od 8 listopada, o godz. 18:30.
Wrocław, ul. Wandy 7/11
Wstęp oczywiście bezpłatny.

Cykl opiera się na tzw. 7 listach informacyjnych pt.: „Różokrzyżowcy. Ścieżka Misteriów w naszych czasach”, które zawierają podstawy filozofii Szkoły Złotego Różokrzyża. Zebrane są one w jednej broszurce, którą otrzymuje każdy uczestnik spotkań.
Można je też pobrać w wersji PDF lub audio: https://goo.gl/dvoCSU