Czy masz chwilkę?


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy na Medytację Gnostyczną
Czy masz chwilkę?

Tematem medytacji jest „czas”.
Czas jest zjawiskiem, bez którego nie możemy się obejść. Całe nasze życie, harmonogram naszych codziennych obowiązków, nasza przeszłość i przyszłość są uwarunkowane przez czas. Odwołujemy się do pojęcia czasu nieustannie:
Pytamy: czy pamiętasz?
Mówimy: Teraz nie mam na to czasu.
Obiecujemy: Zrobię to później.
Ale kiedy zaczyna się to „później”?
Czasu nie można przyspieszyć ani go spowolnić. Czas to idea, która porządkuje rzeczy i sprawia, że nie dzieją się one jednocześnie. Mówimy też o czasie w powiązaniu z przestrzenią, jako o tak zwanej czasoprzestrzeni. Przestrzeń jednak pozostawia nam swobodę pójścia w lewo lub w prawo, w górę lub w dół. Natomiast czas jest zupełnie inny. W odniesieniu do czasu mamy tylko jeden ruch na osi czasu, mamy przeszłość i przyszłość, widzimy przyczynę i skutek. Są one uwarunkowane przez wzajemne następstwo w czasie i dzięki temu tworzy się pewien porządek. Podczas gdy przestrzeń zapewnia nam swobodę ruchu, czas ogranicza nas do łańcucha przyczyn i skutków, łańcucha, którego nie można odwrócić. Przeszłość na zawsze pozostaje niezmienna. A przyszłość pozostanie przyszłością tak długo, dopóki pozwalamy, by nasze myślenie było zdeterminowane przez czas.

Photo by Aron Visuals on Unsplash