Człowiek – Ziemia – Wszechświat


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy na sobotni cykl spotkań, na których w sposób uporządkowany przedstawimy naukę Szkoły Różokrzyża.

Drugie spotkanie pt.
Człowiek – Ziemia – Wszechświat. Rozwój świata i ludzkości.

Jestem nasieniem wszelkiego stworzenia,
w każdej sile – Prasiłą wszystkich sił,
we wszystkim, co jest – źródłem bytu,
albowiem jestem Wszystkim: nie ma niczego, co istniałoby beze mnie.
Bhagawadgita

W naukach przyrodniczych coraz wyraźniej dochodzi do głosu niematerialistyczny pogląd na świat, uwzględniający jego złożoną budowę, energie, kwanty, pola morficzne i morfogenetyczne. Czy cały ten rozwój, czy wszystkie te zjawiska są tylko zbiegiem okoliczności? Czy między człowiekiem, Ziemią i Wszechświatem istnieje jakaś sieć powiązań, działa wyższa wola zwana przez nas „Bogiem” lub „Duchem”, i czy ma miejsce jakiś wpływ, związany z prawdziwym powołaniem ludzkości? W Powszechnej Nauce – między innymi w pismach przekazujących mądrość minionych epok – znajdujemy odpowiedzi na te pytania.