Cykl spotkań przybliżających naukę współczesnych różokrzyżowców


Szczegóły wydarzenia


Wieczór siódmy – Dusza człowieka

Powstanie pierwotnej boskiej duszy,

upadek w materię,

przyczyna powstanie duszy naturalnej

Aby zrozumieć, w jaki sposób powstają dusze, konieczne jest tu pewne wyjaśnienie. Monada, o której wcześniej mówiliśmy, jest boską myślą. Aby mogła się objawić w niższych obszarach otacza się duszą. Dusza nie jest niczym innym jak mikrokosmosem, a róża serca, ujemny biegun monady jest jądrem duszy, jest środkowym punktem mikrokosmosu. Róża serca nie jest żadnym tajemnym organem cielesnym, lecz matematycznym środkiem kuli mikrokosmosu.

Wokół tego centrum, wokół tego jądra duszy znajduje się pole objawienia, otwarta przestrzeń, która ze swej strony otoczona jest siedmiokrotną istotą auryczną. Pomyślmy tylko o atomie. Każdy atom zawiera jądro, wokół którego niczym planety wokół słońca poruszają się różne elektrony. Podobnie także mikrokosmiczny atom ma jądro z polem promieniowania, ma pole objawienia, wokół którego porusza się siedem mikrokosmicznych planet, siedmiokrotna istota auryczna. W tej otwartej przestrzeni, w polu promieniowania wokół jądra tego mikrokosmicznego atomu rozwija się osobowość. Jądro lub dusza mikrokosmosu łączy się wtedy z sercem osobowości. Dlatego można mówić także o duszy osobowości albo o duszy, która jest w krwi. Siła promieniowania róży rozwija się nie tylko w sercu, lecz objawia się także w krwi. Wrócimy do tego w dalszej części wykładu.

Mikrokosmos powstaje z fundamentalnej natury. Boska natura jest podwójnym strumieniem, strumieniem istoty i woli, pragnienia i aktywności. Strumień ten nie jest Bogiem, ale z Boga powstaje. Ten podwójny, wszechobecny, wszechobejmujący strumień fundamentalnej natury jest potężnym, bardzo ognistym polem astralnym i wypełnia cały wszechświat. W ten sposób można zauważyć, w jaki sposób boskie myślenie, stojące poza fundamentalną naturą, swoimi myślami wstrząsa i przenika potężne pole astralne fundamentalnej natury i jak z tego powodu w fundamentalnej naturze rozwijają się iskry astralne, astralne płomienie. Tak powstaje fala życiowa, przebudzona, objawiona przez boskie myślenie i z tego powodu mikrokosmosy zwane są także iskrami Ducha albo iskrami Boga.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 5 grudnia 2017 roku w Krakowie, przy ulicy Augustiańskiej 18/22, o godzinie 19.00.

Serdecznie zapraszamy