Bóg, Kosmos i Człowiek?


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy na Medytację Gnostyczną pt.
Bóg, Kosmos i Człowiek?

Przed Medytacją zapraszamy na spotkanie otwarte podczas którego można będzie porozmawiać na związane z duchowością tematy

Chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej trzem istotnym ideom, wiążącym się z naszym istnieniem.
Nie mamy żadnych złudzeń, że wyczerpiemy temat, chodzi raczej o to, by dać sobie czas i możliwość, by wejrzeć w głąb samego siebie.
Trzy idee to: Bóg, Kosmos i Istota Ludzka.
Hermes Trismegistos w ten sposób próbuje wyjaśnić związek
między tymi trzema pojęciami:
„Bóg to świat duchowy.
Kosmos to postrzegalny Bóg.
Człowiek to świat nietrwały”.
Możemy teraz zastanowić się nad tym, jakie jest właściwie nasze rozumienie słowa Bóg, Kosmos i Człowiek?
Co myślimy, kiedy wypowiadamy te słowa?
Czy posiadamy wewnętrzny obraz Boga?
Czy posiadamy wewnętrzny, dobrze zdefiniowany obraz Kosmosu lub świata?
Czy posiadamy konkretny, jasny obraz człowieka?
Czy kiedykolwiek przyszło nam do głowy, że nasz wewnętrzny obraz Boga, pośrednio lub bezpośrednio wpływa na nasze życie?