Błogosławieni, którzy łakną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni

, adres: , ,