DWANAŚCIE GODZIN UWOLNIENIA

Omówienie książki „Nykthemeron” Apoloniusza z Tyany
Komentarze Jana van Rijckenborgha pokazują, że pozornie niejasne pisma Apoloniusza emanują tak wyraźnym i intensywnym światłem, że z niesłabnącą siłą przenika ono aż do naszych czasów. Wieczne Światło manifestuje się w mikrokosmosie w dwunastu fazach lub Godzinach. Dla zapoznania się z nimi zamieszczamy poniżej dwanaście oryginalnych tekstów wraz z krótkim podsumowaniem komentarzy Jana van Rijckenborgha.

PIERWSZA GODZINA
W jedności demony śpiewają chwałę Boga, tracą swoją złośliwość i swój gniew. Kto chce podążać powszechną ścieżką Gnozy, wkracza w Pierwszej Godzinie na Janową drogę przygotowania, lecz co musi zostać przygotowane? W naszym mikrokosmosie istnieją latentne napięcia magnetyczne, które wypełniają nasze pole oddechu. Jest to przymus płynący z podświadomości i określany czasem jako to, co w człowieku demoniczne lub grzeszne. Żyjemy bowiem z dwóch „ja”: z „ja” zwykłej świadomości oraz z „ja” pra-sił odległych czasów.
Należy ten fakt zaakceptować oraz przywołać uzdrawiające siły Gnozy, które wnikną w tę złożoną sytuację i umożliwią samopoznanie oraz konfrontację świadomości z podświadomością.
W ten sposób człowiek pokona pogardę dla samego siebie, ponieważ już samo rozpoznanie przyczyny oznacza jej usunięcie. Dlatego gnostyczne uzdrawianie przenika do mikrokosmosu i przemienia wszelką dysharmonię w harmonię, tym samym sprzeczności tracą swą złośliwość.
Zrozumiałe jest więc, że zanim demony zaśpiewają w nas chwałę Boga, zadaniem Pierwszej Godziny jest w pełni zaangażowane samodzielne działanie.

DRUGA GODZINA
W dwoistości ryby zodiaku śpiewają chwałę Boga, ogniste węże wiją się wokół kolumny wężowej, a błyskawica staje się harmonijna. W Pierwszej Godzinie człowiek wyswobodził się do podążania ścieżką. Teraz musi skonfrontować się z wielkim światem astralnym, z siłą dwoistości, grą zmian. Bez przezwyciężenia dokonanego w Pierwszej Godzinie nie można przejść dalej. Człowiek musi rozwinąć metodę, która pozwoli na zrównoważenie przeciwieństw natury. Oznacza to torowanie sobie samemu drogi przez „Morze Czerwone” syderycznych narodzin (astralne pole życiowe dialektyki). Dwie ryby zodiaku ukazują człowieka boskiego i człowieka urodzonego w tej naturze. Poprzez krzyż, przez boską miłość, przeciwieństwa muszą zostać wyrównane i zneutralizowane. Ważne jest, aby nie rozpalać już żadnych pragnień w kolumnie wężowej. Od teraz jedyną aktywnością kandydata jest miłość, która powstaje poprzez ukierunkowanie na świat duszy, wówczas ryby śpiewają chwałę Boga. W Pierwszej Godzinie wszystkie magnetyczne napięcia znikają, a człowiek może bez przeszkód przejść przez syderyczny ogień. Pieśń pochwalna wyraża głęboką tęsknotę za boskim człowiekiem. Doprowadza ona do samoofiary i do tego, że „ogniste węże wiją się wokół kolumny wężowej”. Oznacza to intensywną zmianę ognistej kolumny ognia wężowego. Teraz jasne światło cichego płomienia, które równomiernie odżywia całą istotę, opromienia wewnętrzną harmonię. Dzięki temu już w Drugiej Godzinie można rozpoznać, jak olbrzymie zmiany mogą i muszą zajść, jeśli tylko człowiek zechce naprawdę postąpić naprzód na swojej ścieżce.

TRZECIA GODZINA
Węże na kolumnie wężowej Hermesa wiją się w potrójnym splocie. Cerber rozwiera swoją potrójną paszczę, a Ogień śpiewa chwałę Boga językami błyskawicy.
Kiedy wyciszenie ognia pragnień staje się faktem, człowiek staje się sługą Światła. Aby to mogło się stać, musi on wykuć miecz, wężową laskę, duchową kolumnę ognia. Uzbrojony w ten nowy ogień, zaczyna walczyć z Cerberem, psem, który stoi na straży piekieł. Według legendy, aby człowiek mógł przekroczyć rzekę Styks, która oddziela świat doczesny od zaświatów, musi posiadać laskę Merkurego. Ale po przeciwnej stronie w istocie aurycznej stoi siła miecza wężowego. Tę odbijająca się przeszłość, która manifestuje się w kolumnie wężowej, może całkowicie zneutralizować nowa siła. Wszystkie demony, te groteskowe formy w polu oddechu znikają. Cerber jest strażnikiem bramy w mikrokosmosie. Jak obok niego przejść? Możemy to uczynić, gdy uwolnimy się od strachu, trosk i obaw. Również od strachu utraty Gnozy, gdyż taki strach prowadzi do fanatyzmu.
W Drugiej Godzinie uczymy się nieść krzyż miłości w wewnętrznej ciszy. Jak długo nie osiągnęliśmy tego stanu, nie ominiemy Cerbera. Nie chodzi tu jednak o wyuczoną odwagę. Jedną z cech Cerbera jest dogmatyzm. Wszelkie sztywne twierdzenia zawierają w sobie aspekt dogmatyzmu, a Cerber pozwala się w nich ludziom udusić. To właśnie pułapka teologii. Cerber reprezentuje dogmatyczne instynkty przeszłości. Człowiek uwalnia się od nich, jeśli to, co rozpoznał wypala w prawdziwym czynie.

CZWARTA GODZINA
W czwartej godzinie dusza zawraca, aby odwiedzić groby. Jest to moment, w którym zapalone zostają magiczne latarnie na czterech krańcach kręgów. Jest to godzina oczarowań i złud.
W Trzeciej Godzinie niebezpieczeństwa wynikające ze strachu, dogmatyzmu i bałwochwalstwa, a więc potrójnej paszczy Cerbera, zostają zneutralizowane przez trzy błyskawice, potrójną siłę kolumny wężowej.
W magicznej Czwartej Godzinie człowiek musi pokazać, że może kroczyć magiczną drogą. Jest przygotowany, sam musi wykonać pierwszy krok i podjąć decyzję. Musi nauczyć się używać nowych umiejętności w przezwyciężaniu początkowych trudności i braku doświadczenia. Dusza musi powrócić z odwiedzin grobów tego świata, gdzie napotyka wiele światowych rozrywek. Właśnie wtedy potrzebuje czterech latarni do zneutralizowania czterech oczarowań i złud, którymi są:
– imitacja powstała ze zmieszania prawdy i kłamstwa,
– fałszywe nauki,
– dialektyczna miłość świata pozorów,
– oraz działanie pozbawione rozsądku.
Człowiek może pokonać te złudy, stojąc na magicznym czworoboku, dywanie różokrzyżowców, którego czterema aspektami są: jedność grupowa, jednoznaczne ukierunkowanie, bezkonfliktowość i harmonia we wszystkich przejawach życia.
Mowa jest tu o wykorzystaniu czystego rozumu, czystej woli, czystych uczuć i czystego działania – światło tych czterech latarni musi utrzymać się aż do powrotu z
grobów, a więc w ciągu całej podróży duszy przez cztery kręgi natury śmierci.

PIĄTA GODZINA
Głos wielkich wód opiewa Boga sfer niebieskich. Jest to godzina wielkiego przejścia, całkowitego uwolnienia. Głos wielkich wód to pierwotny ton wszechświata, A-E-I-O-U katarów. Pięć samogłosek, dzięki którym otwierają się granice do nowej przyszłości, przeszłość natomiast zostaje zamknięta. Głos wielkich wód przynosi pokój, bliźniacze siły zostają pokonane, a próżnia nowego stanu duszy otwiera się.

SZÓSTA GODZINA
Duch pozostaje nieporuszony, widzi nacierające na niego piekielne monstra i nie ma w nim lęku. Po Piątej Godzinie przezwyciężenia, wyposażony w nowe siły człowiek stoi wolny i bez lęku w świecie, jednakże nie jest już z tego świata. Duch pozostaje nieporuszony. Nie jest to żadna ucieczka od świata, lecz wypełnienie zadania na zlecenie Powszechnego Światła. Jest to stan królewskiego kapłaństwa. Ten kto naprawdę chce pomóc jakiemukolwiek żyjącemu stworzeniu, musi poznać najgłębsze przyczyny życia, musi zagłębić się w naukę o promieniowaniach, o tym, jakie siły, jakie „piekielne monstra” panują nad człowiekiem. Tajemna nauka podarowana jest każdemu, kto staje w służbie Szóstej Godziny.

SIÓDMA GODZINA
Ogień, który daje życie wszystkim istotom obdarzonym duszą, kierowany jest wolą ludzi czystych. Wtajemniczony wyciąga rękę i pokój rozpościera się nad wielkim cierpieniem. Po oczyszczeniu pola oddechu swojego mikrokosmosu, człowiek staje się wolny i nie jest już spętany kajdanami losu. Posiada swoje wcześniejsze umiejętności, a poprzez siłę Ognia, którą przyciąga oświeconą wolą, połączony jest z innym, przynoszącym pokój wszechświatem. Jest przygotowany do Ósmej Godziny. Odtąd może pomagać, a z pomocą promiennej siły miłości potrafi przemieniać cierpienie w pokój.

ÓSMA GODZINA
Gwiazdy rozmawiają ze sobą. Dusza Słońc odpowiada na westchnienia kwiatów. Wszystkie stworzenia natury połączone są ze sobą łańcuchami harmonii. W Siódmej Godzinie człowiek-kapłan zostaje napełniony Duchem Świętym. Teraz wewnętrznie rozumie mowę gwiazd, mowę promieniowań, potrafi wewnętrznie „sprawdzić wszystkie duchy i wie czy pochodzą one od Boga”. Widzi różę w sercu, widzi „złoty cudowny kwiat”, czyste, nowe centrum świadomości, znajdujące się za płatem czołowym. Na wskroś prześwietla najgłębszą przyczynę cierpienia, promienna pełnia Świętego Graala zaczyna w nim działać. Z pomocą tej siły może uzdrowić w poszukującym człowieku przepełnioną tęsknotą różę serca. Dusza Słońc odpowiada na westchnienia kwiatów. W ten sposób wszyscy złączeni w łańcuchu powszechnej Miłości wznoszą się w nowej, powszechnej, wiecznej Harmonii.

DZIEWIĄTA GODZINA
Liczba, której nie wolno objawić. Liczba dziewięć jest połączona z rejonami astralnymi. Ten, kto nie dokonuje rozróżnienia między starymi ziemskimi i nowymi niebiańskimi siłami astralnymi (z ogrodu bogów), otwiera się na mistyfikacje i anarchię bliźniaczych sił dialektyki. Liczba dziewięć może objawić się dopiero żywej Nowej Duszy i wówczas w całości odkryte zostanie siedem tajemnic Dziewiątej Godziny. Uczeń zbliża się do źródła chaosu i rozkładu i podejmuje wszelkie kroki, aby doprowadzić zagubioną ludzkość ponownie do punktu wyjścia, do świata duszy.

DZIESIĄTA GODZINA
Klucz do cyklu astronomicznego i obiegu ludzkiego życia. W Dziewiątej Godzinie staje się jasne, że człowiek gnostyczno-magiczny posiada klucz do wszystkich bram więziennych. Liczba dziesięć wskazuje na nowy cykl, nową kosmiczną perspektywę Eony są siłami obojętnymi, a to człowiek – nieświadomy alchemik – prowadzi do tego, że Eony stają się złośliwe. Z tego powodu alchemikowi od początku zabrania się „spożywania z drzewa poznania dobra i zła”. Żyjemy obecnie w rejonie kosmicznym,
w którym dobro i zło zostają spuszczone z więzów, dlatego płomienie dysharmonii powodują degenerującą reakcję łańcuchową, w której człowiek miota się tam i z powrotem między dobrem a złem. Dla takiego człowieka stworzony został ład ratunkowy, czyli nasz materialny świat. Kto potrafi posłużyć się kluczem Dziesiątej Godziny, staje się świadomy faktu, że każda upadła istota musi zostać na powrót wzniesiona do Powszechnego Światła, dlatego musi on wszystkie swoje działania poświęcić temu celowi.

JEDENASTA GODZINA
Tajemniczo szumią skrzydła Geniuszy. Lecą od sfery do sfery, niosąc boskie przesłanie od świata do świata. Wtajemniczony pracownik Dziesiątej Godziny otrzymuje zarówno klucz do cyklu astronomicznego jak i do ruchu ludzkości po okręgu. Gnostyczny mag zostaje obdarzony siłami i możliwościami, które noszą miano skrzydeł Geniuszy. Astralny ogień podda się jego woli, a czysta pierwotna prasubstancja – Abraxas – będzie mogła zostać użyta jako panaceum dla ludzkości. Ta czysta lecznicza siła pozwoli rozwinąć się skrzydłom.

DWUNASTA GODZINA
Tu przez Ogień zostają spełnione dzieła wiecznego Światła.
Uskrzydlone Geniusze Jedenastej Godziny, wysoce uświęceni, przekroczyli planetarne niedogodności astralne. Nykthemeron kończy radosne stwierdzenie, że dzieła wiecznego Światła, praktyki powszechnego prawa miłości, które ratują to co utracone, zostaną wypełnione. Gnostyczny Mag nie utraci przy tym z oczu niebezpieczeństw czyhających na jego pracę, nie pozwoli schwytać się przez zamęt dialektycznych więzi i nie pozwoli wstrzymać swoich działań, mimo oporu, który wywoła swoją pracą.
Poprzez te zagrożenia poprowadzą go cztery dary łaski:
Gnoza, która uniemożliwi profanację,
• Przynależność do społeczności dusz, która da mu siłę,
• Zdolność rozpoznawania duchów,
• Absolutna niepokonalność, która umożliwi wypełnienie w Ogniu dzieł Wiecznego Światła.
Niech stanie się jasne, że Nykthemeron zawiera metodę i drogę do całkowitego wyzwolenia. A niniejszy zarys zaprasza czytelnika nie tylko do przyjęcia tego do wiadomości, ale i do zagłębienia się w ogromne perspektywy, opisane w tej książce przez Jana van Rijckenborgha.

Pentagram nr 97 (4/2014)
1. Jak przygotowywane są żniwa
2. Uniwersalna Geometri
3. Liczby mówią o życiu i jego historii
4. Dwanaście godzin uwolnienia
5. Życie Apoloniusza z Tyany

https://rozekruispers.pl/index.php?route=product/product&path=49&product_id=188&limit=100
https://rozekruispers.pl/index.php?route=product/category&path=49&limit=100
https://rozekruispers.pl/index.php?route=product/category&path=50&limit=100
https://rozekruispers.pl/index.php/site/katalog