Słownik

A (6) | C (2) | D (6) | E (2) | G (4) | I (3) | J (1) | K (2) | L (1) | M (1) | N (5) | O (4) | P (14) | R (2) | S (6) | T (1) | U (1) | W (1) | Z (4)
Ogień wężowy

Ogień wężowy: ogień duszy i ogień świadomości, zlokalizowany w kręgosłupie.

Ośrodki Konferencyjne

Ośrodki Konferencyjne: Nowoczesna Szkoła Duchowa posiada ośrodki konferencyjne, w których regularnie odbywają się konferencje poświęcone nauce o wyzwoleniu i wielu aspektom jej urzeczywistnienia w praktyce.

Ozyrys
Osobowość z ładu ratunkowego

Osobowość z ładu ratunkowego: w wyniku niewyobrażalnie wielkiego kosmicznego dramatu, znanego jako «upadek», część ludzkiej fali życiowej, która w wyniku utraty łączności z Duchem nie mogła się już dalej utrzymać w pierwotnym ludzkim polu życiowym, popadła w uchwyt nierozumnej natury i połączyła się z nią. Aby darować upadłej ludzkości możliwość wyzwolenia się z niewoli tego szaleństwa, została ona odizolowana w zamkniętej części kosmicznej siedmiokrotności i poddana prawom dialektyki, prawu ciągłych narodzin i niszczenia, aby poprzez stałe doznawanie bólu skończoności wszystkich rzeczy tutaj mogła stać się świadoma swojej wzniosłej przeszłości i nieprzemijalnej istoty. Mając świadomość bycia synem marnotrawnym, powinna ona zerwać pęta materii, łańcuchy z «ciała i krwi» i poprzez odnowienie połączenia z Ojcem, z Duchem, powrócić do pierwotnego obszaru życiowego ludzkości. Dlatego w filozofii Różokrzyża dialektyczne pole bytu nazywane jest w związku z tym wprowadzonym przez Boga „ładem z konieczności”, a ciało w którym człowiek się tutaj objawia „ciałem ładu z konieczności”. Na tej drodze z powrotem do domu Ojca uczeń uczy się przy pomocy nieodzownego Światła Gnozy, Światła miłości Chrystusa, zastępować to ciało ładu z konieczności uświetnioną, nieśmiertelną cielesnością. Ten proces transfiguracji jest ewangelicznym „odrodzeniem z Wody i Ducha”, jest całkowitym zastąpieniem nieświętego, śmiertelnego, tym co święte, nieśmiertelne, na podstawie prawód czystej prasubstancji prapoczątku, w sile odbudowanego połączenia z Duchem.