Słownik

A (6) | C (2) | D (6) | E (2) | G (4) | I (3) | J (1) | K (2) | L (1) | M (1) | N (5) | O (4) | P (14) | R (2) | S (6) | T (1) | U (1) | W (1) | Z (4)
Jedność grupowa

Jedność grupowa: rzeczywista jedność wszystkich przyjętych do Żywego Ciała młodognostycznego Braterstwa, której wymaga w sposób bardzo wyraźny istota Szkoły Duchowej. Jedność grupowa nie jest zewnętrznym objawem przynależności, lecz wewnętrzną jednością wzrastającego w Gnozie życia duszy, uwidoczniającego się w pozytywnej nowej postawie życiowej zgodnej z duchem Kazania na Górze.