Świat myśli

Staraj się poznać, dzielny Pielgrzymie, prawa rządzące twoim światem myśli. Twój Duch, twój intelekt podlega następującym prawom:
1. Każda myśl jest subtelno-materialną twórczą siłą, która wywiera wpływ na fizycznym i materialnym ziemskim planie.
2. Każda myśl przyciąga do siebie podobne myśli, tak jak śnieżka tocząc się przyciąga inne płatki śniegu i powiększa się.
3. Każda myśl ma skłonność do przejawiania się w czynie, podobna do strzały, która wystrzelona dąży do osiągnięcia celu.
4. Każda myśl rodzi mentalną, niewidzialną istność, mającą własny kształt, barwę i życie. Jej kształt i barwa zależą od rodzaju i poziomu myśli, a jej trwanie, życie, od siły jej stwórcy, ducha. Ta mentalna istność odgrywa znaczącą rolę w życiu człowieka.
5. Każda myśl przebywa w podświadomości dopóty, dopóki nie zostanie przezwyciężona, i czeka na ponowne wynurzenie się na powierzchnię przy pierwszej, sprzyjającej okazji. Te myśli tworzą podstawę naszej pamięci i snują tkaninę naszego losu.
6. Każda myśl powraca do swojego stwórcy – prędzej czy później, bez względu na to, czy osiągnęła swój cel, czy nie, osłabiona bądź wzmocniona. Takie jest bowiem działanie wszechogarniającej Sprawiedliwości.
7. Każda myśl bez względu na to, czy jest uświęcająca, czy grzeszna, budzi u swojego stwórcy i odżywia, świadomie lub nieświadomie, wyższe albo niższe uczucia i popędy. Zarazem wywiera ona takie samo działanie na innych ludzi, tych, z którymi nadawca myśli znajduje się w jakimkolwiek związku i których duch posiada tę samą skalę wibracji, co duch twórcy danej myśli. Niech twoja myśl budzi pozytywne odczucia.
Uświęcająca siła milczenia Hossein Kazemzdeh Iranschӓhr
Zdjęcie Pixabay