Gnoza Układu Słonecznego

Mieszkańcy wszystkich planet naszego Układu Słonecznego są naszymi braćmi i siostrami, a to, co teraz nazywamy Gnozą, jest niczym innym, jak prawdą i rzeczywistością w stosunku do wszystkiego, co jest rozumiane i ustanowione w całym Układzie Słonecznym jako najwyższa Boska idea.
/Czasopismo Pentagram/