CICHE WEZWANIE

Jesteście wzywani przez atom Chrystusowy w Was. I teraz w Waszym życiowym kryzysie dostrzegacie tego Drugiego, zbliżającego się do Was. Promieniowania atomu Chrystusowego w Waszym sercu za pośrednictwem grasicy wypalają się w Waszej krwi. Krew przez Wasz Jordan Życia tłoczona jest dalej; wypełnia przybytek głowy i rozprzestrzenia się w całej istocie. Teraz musicie jednak baczyć na to, czy Wasze reakcje pozostają wciąż takie same, jak w wielu poprzednich przypadkach, czy też po raz pierwszy reagujecie w sposób zupełnie nowy.
(…)
Wasza reakcja będzie nowa i dobra dopiero wtedy, kiedy na tę inną siłę krwi płynącą przez Wasz Jordan Życia nie będziecie już reagować tak, jak dawniej, i okłamywać jej, lecz przyjmiecie ją przy pomocy najgłębszych zasad Waszej świadomości “„ja””, z całkowitą gotowością; w absolutnej wolności i z wewnętrzną radością. Wtedy wysłannik atomu Chrystusowego zbliżający się we krwi zostanie ochrzczony przez Wasze najgłębsze „ja”. Wtedy Wasze najgłębsze „ja” tej natury zostanie ostatecznie związane z atomem Chrystusa. Jest to wielki cud chrztu w Jordanie z początku Ewangelii. Jest to końcowa faza pierwszego procesu uświęcenia, pierwsze dobrowolne odzwierciedlenie atomu Chrystusowego w lucyferycznym atomie głowy. Jest to chwila, kiedy Lucyfer spada ze swej niebiańskiej twierdzy. Nowa gwiazda poranna wprawdzie jeszcze nie wzeszła, jednakże jej jasne światło dało już o sobie znać. Zaczęła się endura.

Jan van Rijckenborgh “Nadchodzący nowy człowiek”