Siedmioduch

trzeci aspekt trojako objawiającej się Boskości. Jest wszechobejmującą Miłością Ojca, objaśnioną przez Syna, która wychodzi do upadłej ludzkości jako potężne, siedmiokrotne pole promieniowania, by ratować to, co zaginęło. Pod kierunkiem i z pomocą tej powszechnej Siedmiosiły, objawiającej się w Powszechnym Braterstwie, może zostać dokonany proces transfiguracji. W procesie tym siedmiokrotny Duch Święty ponownie zamieszkuje w kandydacie.