Natura śmierci

w naszym obecnym polu bytu panuje prawo ciągłej przemiany i niszczenia. Wszystko to, co tutaj zostaje powołane do bytu, znajduje się już od pierwszej chwili swojego pojawienia się na drodze ku upadkowi. Dlatego też to, co nazywamy życiem, jest jedynie bytem pozornym, wielkim złudzeniem. Ból zniszczenia, który tutaj tak głęboko odczuwamy, usiłuje doprowadzić nas do zrozumienia, że świat dialektyki, natura śmierci nie jest polem życiowym przeznaczonym dla człowieka, lecz że jest nim natura życia, pierwotne pole adamowe, które w Biblii określane jest mianem „Królestwa”.