Mikrokosmos

Mikrokosmos: człowiek jako minutus mundus, jako mały świat, tworzy złożony, kulisty system życiowy, w którym poczynając od środka można wyróżnić; osobowość, istotę auryczną, siedmiokrotne pole magnetyczne. Rzeczywisty człowiek jest mikrokosmosem. To co w tym świecie rozumiane jest pod pojęciem „człowiek” jest jedynie okaleczoną osobowością zdegenerowanego mikrokosmosu. Nasza dzisiejsza świadomość jest jedynie świadomością osobowości, a zatem świadoma jest jedynie pola bytu, do którego należy.