Lipika

Lipika: inaczej istota auryczna – reprezentuje całość sił, wartości i powiązań będących rezultatem objawienia różnych osobowości w polu objawienia. Wszystkie siły, wartości i powiązania tworzą światła, gwiazdy, mikrokosmicznego firmamentu. Siły te są ogniskami magnetycznymi i odpowiednio do swojego rodzaju określają jakość magnetycznego pola duchowego, a więc jakość sił i materii, przyciąganych z atmosfery i stąd przyjmowanych w systemie mikrokosmicznym, a więc także i w osobowości. Rodzajowi tych świateł odpowiada więc osobowość. Wobec tego przemianę istoty osobowości poprzedzać musi przemiana istoty firmamentu, a to możliwe jest jedynie dzięki samoofierze.
W aurze człowieka znajduje się dwanaście podstawowych punktów magnetycznych i wiele pomniejszych, które są odzwierciedleniem całego Zodiaku oraz makrokosmosu słonecznego wraz ze Słońcem, planetami i ich księżycami. Dwanaście centrów sił Zodiaku, wraz ze wszystkimi zawartymi w nim siłami planetarnymi, stanowi w swej istocie całkowitą jednię z naszą aurą. Kiedy zbadamy tę aurę, to odkryjemy w niej organiczną projekcję całego systemu Zodiakalnego oraz makrokosmosu wraz z jego planetami i księżycami. Aura człowieka jest więc dokładną kopią makrokosmosu. Oprócz tego kula auryczna posiada także wiele mniejszych ognisk. Mniejsze ogniska są bardzo indywidualnie zgrupowane, a w obrazie całości każda poszczególna kula zawiera tych mniejszych ognisk mniej lub więcej niż inna. Dlatego też każda istota auryczna posiada swój własny ton.