C.R.C

C.R.C: klasyczny skrót imienia Chrystiana Różokrzyża: określenie prototypu człowieka, który w drodze transfiguracji dopełnił powrotu do prawdziwego, nieśmiertelnego stanu człowieka. Siedem faz tej ścieżki opisanych jest jako siedem dni nowego tworzenia w Alchemicznych godach Chrystiana Różokrzyża, zawoalowanej opowieści Johanna Valentina Andreae.