Medytacja Gnostyczna – Z serca do serca


Szczegóły wydarzenia


„Nasze życie w dużej mierze kontrolowane jest przez umysł, przez głowę. Głowa rozpoznaje, analizuje i dokonuje wyborów. Rozróżnia między dobrem a złem, między zyskiem, a stratą i tworzy świat przeciwieństw.
Nie może postępować inaczej.
Nasz umysł, nasze myślenie musi wyznaczać granice i tworzyć podziały.
Głowa rozdziela, a serce tworzy połączenia.
Nasze serce pragnie jedności.
Dlatego nieustannie dążymy do zjednoczenia i miłości.
Sercem obejmujemy i łączymy przeciwieństwa; przekraczamy granice, które wyznaczyła głowa.”

Medytacja Gnostyczna to spotkanie, które odbywa się w Świątyni w Warszawskim Centrum Różokrzyża. Może w nim wziąć udział każdy, kto wyrazi taką chęć.

Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą obecną w Świątyni, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.

W sensie duchowym Świątynie Różokrzyża to miejsca szczególnego połączenia z Gnozą – boskim Światłem.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

wstęp wolny