Wewnętrzna świątynia


Szczegóły wydarzenia


„Od niepamiętnych czasów w różnych świętych pismach znaleźć można wiele opisów świątyń i zapisów tego, w jaki sposób były one budowane.
Możemy nawet przeczytać o całych miastach – świątyniach.
W najgłębszym swoim sensie wszystkie te historie odnoszą się do świątyni, która musi zostać zbudowana wewnątrz nas.

Dlatego niech będzie dla nas jasne, że kiedy Szkoła Różokrzyża mówi o wznoszeniu uniwersalnej wewnętrznej świątyni, rozumie przez to budowę nowej świątyni w naszym własnym mikrokosmosie, zgodnie z odwiecznym boskim nakazem.”

Medytacja Gnostyczna to spotkanie, które odbywa się w Świątyni w Warszawskim Centrum Różokrzyża.

Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą obecną w Świątyni, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.

W sensie duchowym Świątynie Różokrzyża to miejsca szczególnego połączenia z Gnozą – boskim Światłem.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

Wstęp wolny