To, co w człowieku nieśmiertelne


Szczegóły wydarzenia


W naukach i w praktyce Szkoły Duchowej Złotego Różokrzyża serce pełni ogromnie ważna role, ponieważ to właśnie w sercu spoczywa boska Iskra Światła, zalążek wiecznego Życia.
Misteria serca są tak głębokie i posiadają tak wiele aspektów, że umysł może je przeniknąć tylko do pewnego stopnia. Ostatecznie cudowne tajemnice serca zostaną objawione naszej świadomości wyłącznie poprzez samo serce.

Jeżeli na podstawie magnetycznego prawa początek ścieżki wyzwolenia również znajduje się w naszym sercu to dlaczego ludzie nie czynią użytku z tej możliwości?

Zapraszamy na wspólne spędzenie „Wieczoru z Gnozą”, który rozpocznie się w Świątyni. W drugiej części porozmawiamy na przedstawiony tam temat: „To, co w człowieku nieśmiertelne”