Święte symbole alchemii


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy do Poznania na spotkanie pt. Święte symbole alchemii

Zainteresowanie ideą alchemii rośnie, na jej temat powstaje wiele różnych poglądów. Na tym spotkaniu zostanie przedstawiony przegląd tych opinii, choć nie będzie on wyczerpujący. Wszystkie one dowodzą, że korzenie tej zagadkowej „nauki” sięgają daleko w przeszłość ludzkości.
Unikalność alchemii leży w tym, że filozofia, religia, psychologia, sztuki piękne, teoria, praktyka, wizja i eksperyment są w niej połączone. Alchemia jest wiedzą holistyczną i zajmuje się związkami pomiędzy intelektem, ciałem i duchem. Alchemicy określają swe wielkie dzieło jako Opus Magnum. Z jednej strony odnosi się to do prowadzonych w laboratorium eksperymentów, z drugiej strony do wewnętrznej pracy nad własnym udoskonaleniem. Alchemik opiera się na aksjomacie: „jak na górze, tak na dole; co wewnątrz, to na zewnątrz”. Przemiana, postrzegalna w widzialnej substancji, odzwierciedla wewnętrzny proces transformacji duszy.
W tradycji ezoterycznej transmutacja w złoto symbolicznie przedstawia dążenie człowieka, by przemienić nieszlachetną materię w subtelnego ducha, a dążenie do wytworzenia złota duchowego oświecenia. Już od czasów starożytnych tradycja ezoteryczna przekazywała wiedzę dotyczącą struktury świata, miejsca ludzkości we wszechświecie, natury ducha i celu życia. Paracelsus, ojciec współczesnej farmacji, Jan Baptist van Helmont, który dowiódł istnienia gazów, Johann Friedrich Böttger, wynalazca porcelany (w Europie) i Robert Boyle, który położył podwaliny pod współczesną chemię, wszyscy byli znanymi alchemikami. Także Izaak Newton często zajmował się alchemicznymi tekstami.
Czym jest alchemia? Głębsze studium, odsłonięcie zasłony, czyni to zrozumiałym. Z naszymi nośnikami materialnymi, świadomie żyjemy w sferze chemicznej świata materialnego, w nadirze materialności. Ten świat materialny składa się z pierwiastków, sił, minerałów i metali. Ten zdegenerowany świat materialny, w którym żyjemy, jest przeniknięty duchową esencją: siłą Chrystusa. Nieustającym zadaniem tej duchowej esencji jest przywrócenie świata materialnego do jego pierwotnej czystości oraz pchnięcie objawionego w ten sposób życia ścieżką, jaka została dla niego zamierzona. Chrystus doprowadzający wszystko do spełnienia, wspomagany jest przez Zachodnią Szkołę Misteriów w wypełnieniu tego zadania. Za każdym procesem odnowy lub przełamania stoi Zakon Różokrzyża z całym swym warsztatem, pracujący gorączkowo w Jego służbie we wszystkich obszarach. To jest alchemia, alchemia różokrzyżowców