Spotkanie z Gnozą – Nosiciel światła

w lokalizacji: Centrum Wrocławskie , adres: Wrocław, ul. Wandy 7/11 ,