Spotkanie z Gnozą – Czy świat jest doskonały?


Szczegóły wydarzenia


22 stycznia zapraszamy na kolejne Spotkanie z Gnozą, tym razem chcemy poruszyć temat pt.:

Czy świat jest doskonały?

Szkoły gnostyczne sceptycznie odnoszą się do materialnego świata, w którym żyjemy, głosząc, iż celem człowieka jest opuszczenie trójwymiarowej rzeczywistości. Podobne myślenie odnajdujemy w duchowości Wschodu – hinduizmie i buddyzmie, jak również w niektórych religiach, w których mówi się o „grzesznej” naturze człowieka i upadłym świecie. Podstawą tego myślenia jest zmienność i niestałość, która nas otacza i niekiedy boleśnie daje o sobie znać. Z drugiej strony nie brakuje poglądów pełnych zachwytu, postrzegających zmienność jako harmonię, a przeżywanie różnorodnych doświadczeń za szczyt ludzkich dążeń. Który z tych poglądów jest bliższy prawdy?