Spotkania z Gnozą – Światło i ciemność


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy na kolejne Spotkanie z Gnozą, którego tematem będzie:
Światło i ciemność

„Światłość świeci w ciemności lecz ciemność jej nie ogarnęła„.
Są to znane słowa z Ewangelii Jana.
Ale czy znamy także ich znaczenie?
Czym jest Światło? Czym jest ciemność? Czy stoimy w Świetle? Czy w ciemności? Czy może jest w nas jedno i drugie?
Słowa z prologu Ewangelii Jana mają wyraźnie dualistyczny charakter, podobnie widziały świat i człowieka wspólnoty gnostyckie, Katarzy, Manichejczycy, a i współczesna Szkoła Różokrzyża wskazuje wyraźnie na podwójny charakter natury i człowieka.
Tylko czy właściwie rozumiemy tę dualność? Czy właściwie rozumiemy pojęcia światła i ciemności?

Zapraszamy na rozmowę o świetle i ciemności, o dualizmie natury i człowieka.