Spotkania z Gnozą – Nosiciel Światła


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy na poniedziałkowe Spotkanie z Gnozą:

Nosiciel światła

„Wy jesteście światłością świata…” – to znane słowa z Ewangelii Mateusza, są one fragmentem „Kazania na górze”, przemowy Jezusa skierowanej do zaawansowanych uczniów, która jest esencją nauki o ścieżce wyzwolenia.
By jednak stać się „Nosicielem Światła” trzeba spełnić wymagania o których jest mowa w Kazaniu na górze, trzeba zrozumieć, że nosicielem światła można być jedynie na bazie nowej duszy, a nie na bazie „ja”, na bazie ego.
Na najbliższym Spotkaniu z Gnozą chcielibyśmy porozmawiać o tym jak „ja” i myślenie są ze sobą związane, jak uciszyć tą egocentryczną istotę a dać dojść do głosu duszy.