Spotkania z Gnozą – Boże Narodzenie w nas


Szczegóły wydarzenia


Boże Narodzenie w nas.
Zapraszamy na kolejne Spotkanie z Gnozą poświęcone duchowemu rozumieniu Bożego Narodzenia
„Choćby Jezus tysiąc razy narodził się w Betlejemskim żłobie, cóż Ci z tego, jeśli nie narodził się w Tobie”.
Te znane słowa Angelusa Silesiusa wskazują nam na wartość wewnętrznych – można by powiedzieć – osobistych narodzin Jezusa.
Jeżeli prześledzimy opisy narodzin Jezusa w ewangeliach, to zauważymy w nich różnice. Także historycy mają rozbieżne opinie czy taki fakt w ogóle zaistniał.
A jak rozumieją to, uczniowie Gnostycznej Szkoły Duchowej?
Znane są nam również słowa:
„Tam skarb Twój, gdzie serce Twoje”, „Wy jesteście świątynią Boga”, „Zaprawdę powiadam wam, królestwo Boga jest w Was”.
Również inne tradycje wskazują na ten potencjał, na boską iskrę w człowieku, która musi się w nas narodzić.