Spotkania z Gnozą


Szczegóły wydarzenia


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na wieczór tematyczny:  Stan świadomości jest stanem życia.

Po odczytaniu krótkiego fragmentu tekstu w rozmowie wymienimy się swoimi przemyśleniami o tym, jak stan świadomości oddziałuje na nasze życie w materii.

W naszym zwykłym świecie praktyka jest zawsze stosowaniem teorii. Człowiek uczy się czegoś, a kiedy się nauczy, wykorzystuje to w praktyce. W naszym polu życia człowiek przechodzi od stadium teoretycznego do stadium praktycznego. W sensie Gnozy natomiast praktyka jest zawsze skutkiem stanu świadomości. Stan świadomości niesie ze sobą zawsze pewne konsekwencje. Stan świadomości to rzeczywistość, z której usiłuje się żyć. Stan życia, który w ten sposób powstaje, na podstawie którego się działa i dąży do czegoś, jest zatem równie rzeczywisty, jak stan świadomości i nie ma nic wspólnego ze stosowaniem teorii. Jeżeli bowiem wasza świadomość skieruje waszą uwagę na określony cel i uznacie go za odpowiedni, to może się zdarzyć, że wszyscy teoretycy powiedzą wam: „Tylko nie idźcie w tym kierunku!” Ale wasza świadomość stawia was wobec tego celu i w ten sposób przetwarzacie waszą świadomość w stan życia.

Dzieląc się naszymi doswiadczeniami i przemyśleniami wzbogacamy się wzajemnie i każdy z nas może usłyszeć coś wartościowego dla siebie.

Spotkanie odbędzie się w środę 31 października 2018 roku w Krakowie, przy ulicy Augustiańskiej 18/22, o godzinie 19.00.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!