Spotkania z Gnozą


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy na poniedziałkowe Spotkania z Gnozą

Spotkania te chcielibyśmy poświęcić rozważaniom na temat: „Gnoza we współczesnym świecie – teoria i praktyka”

Inspiracją do tych rozważań niech będzie fragment z książki „Powszechna Gnoza” Jana van Rijckenborgha i Catharosy de Petri:

„Komu z was brakuje Światła?
Kto z was tęskni za Powszechnym Światłem jako dusza rozdarta tęsknotą, uboga jak żebrak i opuszczona na śmierć?
Kto kocha źródło Światła każdą tkanką swej istoty?
W kim trwa jeszcze pierwotna tęsknota za jednością z Bogiem?
Kto, wyzuty z wolności, radości i zdrowia, posiada jeszcze to pierwotne pragnienie Boga?
Tego właśnie żąda Gnoza.
W pragnieniu Światła ukryty jest lśniący diament. W pierwotnym żądaniu leży początek Gnozy, zaczyna się Kazanie na Górze: 'Błogosławieni ubodzy Duchem’ – błogosławieni ci, którzy tęsknią za Duchem, za Światłem. Kto w tej tęsknocie, w tej miłości całkowicie rozkwitnie, kto w tej miłości całkowicie zagubi się, kto w niej znajdzie całe swoje bogactwo, ten otrzyma wszystko inne.”