Reinkarnacja czy Transfiguracja, człowiek Duchowy


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy do Opola na spotkanie z cyklu: Reinkarnacja czy transfiguracja
Opole, Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Damrota 1, sala 105, 1-sze piętro

Człowiek jest istotą podwójną. Jest zarówno śmiertelny, jak i nieśmiertelny. Śmiertelny aspekt życia widzimy wszędzie wokół nas. Wszystko w świecie wzrasta i rozkwita, aby następnie ponownie przeminąć. Ten proces powstawania, rozwoju i zaniku jest prawem naszego materialnego świata i również nasze własne życie jest z nim związane.
Istnieje też nieśmiertelny aspekt człowieczeństwa, który jest o wiele trudniejszy do uchwycenia. Mimo to jest on obecny wszędzie w świecie i w nas samych. Jest to prawo powszechnej miłości i jedności, o którym mówią nam filozofie gnostyczne. Prawo to wykracza poza ograniczenia naszego śmiertelnego rozumu. Możemy doświadczyć tego prawa w naszym życiu, jeśli świadomie połączymy się z tą powszechną gnostyczną aktywnością.