Prostota prawdziwego życia


Szczegóły wydarzenia


„Tylko dusza, uwięziona w naszym ciele jak ptak w klatce,
może osiągnąć rzeczywisty wgląd.
Tylko dusza może odnaleźć źródło prawdziwego życia,
dotrzeć do istoty egzystencji.
W tym celu musi porzucić złożoną naturę rzeczy.
Musi zwrócić się ku esencji, tej jedynej, prawdziwej istocie rzeczy.
Musi pojąć wiedzę o prostocie, o zwykłych prostych rzeczach,
o podstawowej zasadzie życia, która jest źródłem Wszystkiego.”

Medytacja Gnostyczna to spotkanie, które odbywa się w Świątyni w Warszawskim Centrum Różokrzyża. Może w nim wziąć udział każdy, kto wyrazi taką chęć.

Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą obecną w Świątyni, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.

W sensie duchowym Świątynie Różokrzyża to miejsca szczególnego połączenia z Gnozą – boskim Światłem.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

wstęp wolny