Prostota prawdziwego życia


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy na Medytację Gnostyczną pt.:

Prostota prawdziwego życia

oraz na sylwestrowe Spotkanie z Gnozą

Czym właściwie jest prostota?
Mówiąc o prostocie mamy często na myśli, że coś jest łatwe, nieskomplikowane, naturalne. Nierzadko szukamy prostoty w tzw. „powrocie do natury”. Czujemy się uwięzieni w konwencjach, zwyczajach, narzuconych standardach i określonych wartościach. Tęsknimy za wyzwoleniem z krępującego nas kaftana zewnętrznych zwyczajów i form, w których się dusimy. Wciąż o coś walczymy, dążymy do czegoś, modlimy się, wierzymy w coś. Ciągle mamy na coś nadzieję i chcemy coś zrealizować, staramy się wszystko jakoś ułożyć i rozwiązać wszystkie problemy.
W ten sposób próbujemy zrozumieć życie.
Miotamy się pomiędzy marzeniem o boskim idealnym świecie, a cywilizacją, w której jesteśmy uwięzieni. Wszystkie nasze doświadczenia w tym niekończącym się kole są zapisane w kolektywnej pamięci świata, w historycznym dziedzictwie ludzkości. Pozostajemy uwięzieni w tym cyklu aż do momentu, kiedy coś zaczyna świtać w naszej świadomości. Życie ukazuje nam się wówczas w zupełnie nowym, a jednocześnie jakby bardzo znajomym świetle, tęsknota za nowym życiem przybiera na sile, a z naszych serc zaczyna wypływać żywa wiedza.
Prawdziwa prostota jest wynikiem głębokiego połączenia duszy ze źródłem życia. To nieśmiertelne życie duszy jest obecne tu i teraz. Człowiek może je rozpoznać i przeżywać w swoim codziennym życiu. Może doświadczyć prostoty przymierza Boga ze swoją wewnętrzną istotą.