Poza karmanem


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy na poniedziałkowe spotkanie pt.:
Poza karmanem.

Karman to słowo wywodzące się z sanskrytu, które oznacza działanie we wszystkich jego formach, a także konsekwencję naszych czynów, równowagę dobrych lub złych konsekwencji z przeszłych działań, które w ten sposób determinują kolejne inkarnacje. Tak rozumiany karman odnosi się nie tylko do odpłaty za nasze przeszłe czyny, ale także do gromadzenia doświadczeń, dojrzewania. Zgodnie z tym znaczeniem nie byłoby boskiej interwencji w wydarzenia, ale raczej dojrzewanie działań w ich konsekwencjach. Aby poradzić sobie z tymi konsekwencjami, człowiek zawsze stara się poprawić swoją karmę, oceniając swoje działania i słowa z chwili na chwilę, i wybierając dobre uczynki, w nadziei, że on lub ona nieuchronnie opuści cykl śmierci i odrodzenia (samsara) i do osiągnięcia ostatecznego wyzwolenia zwanego Moksha lub Nirvana.
Ale w rzeczywistości czym jest karman?
Jaki jest jego wpływ na nasze życie?
Czy możliwe jest życie bez karmy?
Jak uwolnić się od długów karmicznych?