Opór powstający w człowieku a ścieżka duchowa

w lokalizacji: Działalność w Poznaniu , adres: Poznań, al. Niepodległości 2 ,