Opór powstający w człowieku a ścieżka duchowa

, adres: , ,