Odnaleźć ciszę.


Szczegóły wydarzenia


Jeśli chcesz zbliżyć się do światła, tedy zaniechaj oporu!
Wszystko w tobie jest jeszcze oporem!
Wszystko w tobie jest jeszcze mową, dlatego nie „słyszysz” nic!
Wszystko w tobie jest jeszcze spojrzeniem, dlatego nie „widzisz” nic!
Nakaż sobie samemu milczenie i przymknij oczy swe, ażeby wielka cisza dotrzeć mogła do ciebie!

 

BO YIN RA

 

Czym jest prawdziwa cisza, w której wzrasta dusza i czy w hałasie współczesnego świata można odnaleźć choć skrawek miejsca przepełnionego ciszą i pokojem? Czy dany obecnie nam czas niesie wyłącznie chaos, czy wręcz odwrotnie – możliwość wejścia w niosącą pokój ciszę? Będzie to główny temat naszego kolejnego spotkania online z Gnozą.

Środa 29.04, godzina 19.00, możliwość dołączenia pod linkiem:

https://join.skype.com/onbQZplnVFoA