O duchowym znaczeniu liczb


Szczegóły wydarzenia


Od samych początków ludzkości
tajemnice natury były opisywane i wyjaśniane
za pomocą liczb, figur geometrycznych i symboli.
W starożytności ludzie doświadczali liczb jako duchowych jakości,
które pozwalały im na rozumienie mocy
kształtującej porządek i strukturę kosmosu,
naszej ziemi i pierwotnych elementów.

Medytacja Gnostyczna to spotkanie, które odbywa się w Świątyni w koszalińskim Centrum Różokrzyża.

Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą obecną w Świątyni, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.

W sensie duchowym Świątynie Różokrzyża to miejsca szczególnego połączenia z Gnozą – boskim Światłem.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

Wstęp wolny