Medytacja Gnostyczna – Żywa woda

w lokalizacji: Centrum Koszalińskie , adres: Koszalin, ul. Gen. Wł. Andersa 26 II p. ,