Medytacja Gnostyczna – „Trzy klucze do uwolnienia”


Szczegóły wydarzenia


„Cisza, w której człowiek odkrywa moc swojej duszy, staje się przełomowym momentem dla dalszego jego życia. Człowiek znajduje się wtedy w punkcie, w którym może dokonać całkowitego wewnętrznego zwrotu. Stopniowo uczy się dostrajać swoje pragnienie i sposób życia do głosu wypływającego z serca. Uczy się słuchać tego głosu, głosu swojej duszy. W jego życiu następuje prawdziwa przemiana. Zachodzi ona w takim stopniu, w jakim człowiek oddaje duszy kontrolę nad swoim życiem. Uwaga, która wcześniej skupiała się na zgiełku życia zewnętrznego, koncentruje się teraz na jego wnętrzu, na sercu.

Jak rozumiemy określenie „medytacja gnostyczna”?

Słowo medytacja pochodzi od łacińskiego meditatio – zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł.

Jest to proces, który z jednej strony umożliwia „spojrzenie w siebie, w świat wewnętrzny”, a z drugiej strony ma doprowadzić do połączenia oczyszczonej w ten sposób duszy poszukującego z polem Ducha, ze Źródłem Wszechrzeczy.

Medytacja nie wymaga zastosowania określonych technik czy praktyk, ale pełnego samooddania (myśli, pragnień i dążeń) człowieka ziemskiego sile miłości pochodzącej z boskiego świata. W jego wyniku dochodzi do „roztworzenia” naszego egocentrycznego „ja”, przyczyny wszystkich naszych cierpień. Proces samooddania prowadzi do rozkwitu “róży serca” – doskonałej boskiej zasady ukrytej w każdym człowieku.

Miejsce spotkania: Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1 lokal 1508 piętro 15 (budynek „Zieleniak”)

WSTĘP WOLNY