Droga pożegnania i ścieżka wzejścia.

26 listopada 2019