Medytacja Gnostyczna – Siła pragnienia


Szczegóły wydarzenia


„Idea, która głosi, że nie jesteśmy wolni, w dzisiejszych czasach nie jest taka oczywista.

Wielu ludzi posiada odpowiednie zasoby i czas, by podróżować dookoła świata, a nasza wiedza i świadomość świata, czy nawet wszechświata staje się coraz większa, dzięki obrazom i informacjom, które docierają do nas za pośrednictwem mediów.

Tym niemniej wydaje się, że przy całej naszej wiedzy i doświadczeniu – udało nam się osiągnąć jedynie tyle, że poznajemy coraz lepiej nasze więzienie, ale w żaden sposób nie potrafimy przebić się przez jego mury.”

Medytacja Gnostyczna to spotkanie, które odbywa się w Świątyni w Warszawskim Centrum Różokrzyża. Może w nim wziąć udział każdy, kto wyrazi taką chęć.

Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą obecną w Świątyni, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.

W sensie duchowym Świątynie Różokrzyża to miejsca szczególnego połączenia z Gnozą – boskim Światłem.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

wstęp wolny