Medytacja Gnostyczna – „Samopoznanie i wgląd – droga do świadomości”

, adres: , ,