Odpuszczenie win

Cielesny człowiek, choćby nawet najciężej zgrzeszył i naruszył albo przekroczył najbardziej elementarne prawa, to jeśli ofiaruje się i powierzy się Jednorodzonemu Synowi w nim, nieśmiertelnej duszy, będzie mógł przełamać ten nawet najbardziej zgubny i przez samego siebie rozpętany los. Tym jest właśnie owo jedyne odpuszczenie win. Tak więc czytamy w Biblii na przykład o skazanej na pokutę grzesznicy, która zwróciła się do prawdziwej duszy: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem”.
Dlatego nie mamy żadnemu uczniowi niczego do zarzucenia, jeśli nawet w przeszłości pobłądził, o ile tylko uczeń ów naprawdę pozytywnie powierza się duszy i składa tego dowody swoją postawą życiową. Wtedy także w nowoczesnej Szkole Duchowej powiada się: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem”.

JAN VAN RIJCKENBORGH – PRAGNOZA EGIPSKA I JEJ WOŁANIE W WIECZNYM TERAZ – Część 4

Zdjęcie Pixabay