Medytacja Gnostyczna pt. „Siła pragnienia” w Koszalinie


Szczegóły wydarzenia


„Czy prawdziwe wyzwolenie jest możliwe?”
lub też, formułując to nieco inaczej:
„Czy możemy być naprawdę wolni?”.

„Szkoła Złotego Różokrzyża chciałaby zwrócić uwagę na to,
że w tym świecie jesteśmy więźniami,
i że możemy wprawdzie uczynić nasze więzienie piękniejszym,
bądź większym, lecz jako ludzie urodzeni w tej naturze,
nie potrafimy zburzyć jego murów.

To my sami wznieśliśmy mury tego więzienia i sami je utrzymujemy”.

Serdecznie zapraszamy na Medytację Gnostyczną, podczas której będziemy zastanawiać się nad powyższymi tematami.
Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.
Wstęp wolny